POSLOVNA TRAŽILICA

Pronađite najbolju, najpouzdaniju tvrtku, obrt ili uslugu, prema nazivu, adresi ili djelatnosti.

Gospodarstvenici po djelatnostima

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

Smještaj

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Obrazovanje

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Uklanjanje otpadnih voda

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Vađenje metalnih ruda

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Vađenje ugljena i lignita

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kockanja i klađenja

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Hrvatska, vremenska prognoza po gradovima

Biograd na moru [Po satu] [Po danu]

Trenutno
-2°C
čet / 04.03.
15°C / 4°C
pet / 05.03.
15°C / 4°C
sub / 06.03.
12°C / -2°C
ned / 07.03.
11°C / -2°C
pon / 08.03.
13°C / 2°C
uto / 09.03.
14°C / 4°C
sri / 10.03.
15°C / 6°C
čet / 11.03.
15°C / 6°C
pet / 12.03.
16°C / 5°C
sub / 13.03.
17°C / 6°C
Trenutno
1°C
čet / 04.03.
17°C / 5°C
pet / 05.03.
12°C / -1°C
sub / 06.03.
7°C / -6°C
ned / 07.03.
8°C / -6°C
pon / 08.03.
11°C / -3°C
uto / 09.03.
11°C / -1°C
sri / 10.03.
14°C / 5°C
čet / 11.03.
17°C / 1°C
pet / 12.03.
16°C / 3°C
sub / 13.03.
16°C / 5°C
Trenutno
8°C
čet / 04.03.
13°C / 7°C
pet / 05.03.
14°C / 6°C
sub / 06.03.
12°C / 2°C
ned / 07.03.
11°C / 4°C
pon / 08.03.
12°C / 4°C
uto / 09.03.
13°C / 6°C
sri / 10.03.
14°C / 7°C
čet / 11.03.
15°C / 8°C
pet / 12.03.
16°C / 7°C
sub / 13.03.
16°C / 8°C
Trenutno
6°C
čet / 04.03.
14°C / 8°C
pet / 05.03.
14°C / 8°C
sub / 06.03.
13°C / 5°C
ned / 07.03.
11°C / 5°C
pon / 08.03.
12°C / 7°C
uto / 09.03.
13°C / 8°C
sri / 10.03.
13°C / 9°C
čet / 11.03.
14°C / 9°C
pet / 12.03.
15°C / 8°C
sub / 13.03.
15°C / 9°C
Trenutno
4°C
čet / 04.03.
13°C / 8°C
pet / 05.03.
12°C / 2°C
sub / 06.03.
9°C / 2°C
ned / 07.03.
8°C / 1°C
pon / 08.03.
10°C / 3°C
uto / 09.03.
12°C / 3°C
sri / 10.03.
12°C / 5°C
čet / 11.03.
13°C / 6°C
pet / 12.03.
14°C / 6°C
sub / 13.03.
13°C / 8°C
Trenutno
6°C
čet / 04.03.
13°C / 8°C
pet / 05.03.
12°C / 3°C
sub / 06.03.
8°C / 0°C
ned / 07.03.
10°C / 1°C
pon / 08.03.
11°C / 3°C
uto / 09.03.
15°C / 5°C
sri / 10.03.
11°C / 6°C
čet / 11.03.
14°C / 8°C
pet / 12.03.
15°C / 8°C
sub / 13.03.
13°C / 6°C
Trenutno
-1°C
čet / 04.03.
17°C / 2°C
pet / 05.03.
10°C / -3°C
sub / 06.03.
7°C / -6°C
ned / 07.03.
9°C / -6°C
pon / 08.03.
12°C / -3°C
uto / 09.03.
11°C / -2°C
sri / 10.03.
13°C / 3°C
čet / 11.03.
13°C / 1°C
pet / 12.03.
15°C / 1°C
sub / 13.03.
15°C / 3°C
Trenutno
6°C
čet / 04.03.
14°C / 8°C
pet / 05.03.
14°C / 8°C
sub / 06.03.
13°C / 5°C
ned / 07.03.
11°C / 5°C
pon / 08.03.
12°C / 7°C
uto / 09.03.
13°C / 8°C
sri / 10.03.
13°C / 9°C
čet / 11.03.
14°C / 9°C
pet / 12.03.
15°C / 8°C
sub / 13.03.
15°C / 9°C
Trenutno
1°C
čet / 04.03.
17°C / 5°C
pet / 05.03.
12°C / -1°C
sub / 06.03.
7°C / -6°C
ned / 07.03.
8°C / -6°C
pon / 08.03.
11°C / -3°C
uto / 09.03.
11°C / -1°C
sri / 10.03.
14°C / 6°C
čet / 11.03.
17°C / 1°C
pet / 12.03.
16°C / 2°C
sub / 13.03.
16°C / 5°C
Trenutno
9°C
čet / 04.03.
14°C / 8°C
pet / 05.03.
14°C / 9°C
sub / 06.03.
14°C / 4°C
ned / 07.03.
12°C / 5°C
pon / 08.03.
12°C / 7°C
uto / 09.03.
13°C / 8°C
sri / 10.03.
13°C / 9°C
čet / 11.03.
14°C / 9°C
pet / 12.03.
15°C / 8°C
sub / 13.03.
17°C / 7°C
Trenutno
1°C
čet / 04.03.
18°C / 3°C
pet / 05.03.
14°C / 1°C
sub / 06.03.
7°C / -6°C
ned / 07.03.
8°C / -6°C
pon / 08.03.
11°C / -3°C
uto / 09.03.
12°C / 2°C
sri / 10.03.
16°C / 4°C
čet / 11.03.
19°C / 1°C
pet / 12.03.
16°C / 4°C
sub / 13.03.
17°C / 4°C
Trenutno
-7°C
čet / 04.03.
12°C / 1°C
pet / 05.03.
12°C / -4°C
sub / 06.03.
5°C / -6°C
ned / 07.03.
9°C / -7°C
pon / 08.03.
11°C / -4°C
uto / 09.03.
12°C / 1°C
sri / 10.03.
12°C / 3°C
čet / 11.03.
12°C / 6°C
pet / 12.03.
13°C / 5°C
sub / 13.03.
12°C / 3°C
Trenutno
3°C
čet / 04.03.
14°C / 5°C
pet / 05.03.
16°C / 5°C
sub / 06.03.
12°C / 1°C
ned / 07.03.
12°C / 1°C
pon / 08.03.
13°C / 3°C
uto / 09.03.
14°C / 5°C
sri / 10.03.
14°C / 7°C
čet / 11.03.
15°C / 7°C
pet / 12.03.
16°C / 7°C
sub / 13.03.
18°C / 8°C
Trenutno
4°C
čet / 04.03.
16°C / 1°C
pet / 05.03.
15°C / 3°C
sub / 06.03.
14°C / -2°C
ned / 07.03.
14°C / -1°C
pon / 08.03.
14°C / 2°C
uto / 09.03.
16°C / 5°C
sri / 10.03.
16°C / 7°C
čet / 11.03.
18°C / 9°C
pet / 12.03.
20°C / 8°C
sub / 13.03.
16°C / 6°C
Trenutno
5°C
čet / 04.03.
14°C / 11°C
pet / 05.03.
15°C / 8°C
sub / 06.03.
14°C / 6°C
ned / 07.03.
11°C / 7°C
pon / 08.03.
12°C / 7°C
uto / 09.03.
14°C / 6°C
sri / 10.03.
14°C / 8°C
čet / 11.03.
15°C / 8°C
pet / 12.03.
16°C / 8°C
sub / 13.03.
16°C / 10°C
Trenutno
-1°C
čet / 04.03.
16°C / 2°C
pet / 05.03.
13°C / -2°C
sub / 06.03.
7°C / -7°C
ned / 07.03.
8°C / -6°C
pon / 08.03.
11°C / -3°C
uto / 09.03.
12°C / -1°C
sri / 10.03.
13°C / 2°C
čet / 11.03.
13°C / 1°C
pet / 12.03.
15°C / 1°C
sub / 13.03.
15°C / 4°C
Trenutno
0°C
čet / 04.03.
14°C / 5°C
pet / 05.03.
15°C / -1°C
sub / 06.03.
10°C / 0°C
ned / 07.03.
11°C / 1°C
pon / 08.03.
12°C / 3°C
uto / 09.03.
14°C / 3°C
sri / 10.03.
14°C / 5°C
čet / 11.03.
15°C / 6°C
pet / 12.03.
16°C / 6°C
sub / 13.03.
15°C / 6°C
Trenutno
0°C
čet / 04.03.
18°C / 4°C
pet / 05.03.
15°C / -1°C
sub / 06.03.
9°C / -6°C
ned / 07.03.
11°C / -5°C
pon / 08.03.
13°C / -3°C
uto / 09.03.
13°C / 1°C
sri / 10.03.
13°C / 4°C
čet / 11.03.
14°C / 5°C
pet / 12.03.
16°C / 4°C
sub / 13.03.
16°C / 4°C
Trenutno
-3°C
čet / 04.03.
14°C / 2°C
pet / 05.03.
13°C / 2°C
sub / 06.03.
10°C / -3°C
ned / 07.03.
12°C / -3°C
pon / 08.03.
12°C / -1°C
uto / 09.03.
12°C / 5°C
sri / 10.03.
13°C / 6°C
čet / 11.03.
14°C / 7°C
pet / 12.03.
15°C / 6°C
sub / 13.03.
16°C / 6°C
Trenutno
-1°C
čet / 04.03.
16°C / 3°C
pet / 05.03.
12°C / -3°C
sub / 06.03.
7°C / -6°C
ned / 07.03.
9°C / -6°C
pon / 08.03.
12°C / -4°C
uto / 09.03.
12°C / -1°C
sri / 10.03.
13°C / 3°C
čet / 11.03.
13°C / 3°C
pet / 12.03.
16°C / 1°C
sub / 13.03.
16°C / 5°C
Trenutno
1°C
čet / 04.03.
17°C / 4°C
pet / 05.03.
12°C / -1°C
sub / 06.03.
8°C / -5°C
ned / 07.03.
10°C / -3°C
pon / 08.03.
12°C / -2°C
uto / 09.03.
13°C / 5°C
sri / 10.03.
14°C / 5°C
čet / 11.03.
13°C / 8°C
pet / 12.03.
14°C / 7°C
sub / 13.03.
16°C / 5°C
Trenutno
6°C
čet / 04.03.
13°C / 8°C
pet / 05.03.
12°C / 3°C
sub / 06.03.
8°C / 0°C
ned / 07.03.
10°C / 1°C
pon / 08.03.
11°C / 3°C
uto / 09.03.
15°C / 5°C
sri / 10.03.
11°C / 6°C
čet / 11.03.
14°C / 8°C
pet / 12.03.
15°C / 8°C
sub / 13.03.
13°C / 6°C
Trenutno
-2°C
čet / 04.03.
18°C / 4°C
pet / 05.03.
14°C / -1°C
sub / 06.03.
9°C / -5°C
ned / 07.03.
10°C / -5°C
pon / 08.03.
13°C / -3°C
uto / 09.03.
12°C / 0°C
sri / 10.03.
15°C / 3°C
čet / 11.03.
15°C / 3°C
pet / 12.03.
16°C / 2°C
sub / 13.03.
17°C / 5°C
Trenutno
8°C
čet / 04.03.
14°C / 6°C
pet / 05.03.
14°C / 7°C
sub / 06.03.
12°C / 2°C
ned / 07.03.
11°C / 3°C
pon / 08.03.
11°C / 5°C
uto / 09.03.
15°C / 10°C
sri / 10.03.
14°C / 11°C
čet / 11.03.
17°C / 12°C
pet / 12.03.
18°C / 11°C
sub / 13.03.
16°C / 8°C
Trenutno
0°C
čet / 04.03.
14°C / 6°C
pet / 05.03.
13°C / 3°C
sub / 06.03.
10°C / 1°C
ned / 07.03.
10°C / 1°C
pon / 08.03.
11°C / 3°C
uto / 09.03.
14°C / 4°C
sri / 10.03.
13°C / 6°C
čet / 11.03.
14°C / 6°C
pet / 12.03.
15°C / 7°C
sub / 13.03.
15°C / 7°C
Trenutno
3°C
čet / 04.03.
14°C / 5°C
pet / 05.03.
16°C / 5°C
sub / 06.03.
12°C / 1°C
ned / 07.03.
12°C / 1°C
pon / 08.03.
13°C / 3°C
uto / 09.03.
14°C / 5°C
sri / 10.03.
14°C / 7°C
čet / 11.03.
15°C / 7°C
pet / 12.03.
16°C / 7°C
sub / 13.03.
18°C / 8°C
Trenutno
6°C
čet / 04.03.
15°C / 6°C
pet / 05.03.
16°C / 3°C
sub / 06.03.
12°C / 1°C
ned / 07.03.
11°C / 2°C
pon / 08.03.
13°C / 5°C
uto / 09.03.
14°C / 3°C
sri / 10.03.
14°C / 5°C
čet / 11.03.
15°C / 6°C
pet / 12.03.
16°C / 5°C
sub / 13.03.
16°C / 7°C
Trenutno
4°C
čet / 04.03.
12°C / 8°C
pet / 05.03.
11°C / 2°C
sub / 06.03.
7°C / 0°C
ned / 07.03.
9°C / 1°C
pon / 08.03.
9°C / 4°C
uto / 09.03.
14°C / 4°C
sri / 10.03.
11°C / 6°C
čet / 11.03.
14°C / 7°C
pet / 12.03.
14°C / 6°C
sub / 13.03.
13°C / 6°C
Trenutno
0°C
čet / 04.03.
15°C / 2°C
pet / 05.03.
16°C / -1°C
sub / 06.03.
9°C / -2°C
ned / 07.03.
12°C / -2°C
pon / 08.03.
13°C / 1°C
uto / 09.03.
14°C / 4°C
sri / 10.03.
15°C / 6°C
čet / 11.03.
15°C / 10°C
pet / 12.03.
16°C / 9°C
sub / 13.03.
16°C / 5°C
Trenutno
2°C
čet / 04.03.
15°C / 4°C
pet / 05.03.
12°C / -2°C
sub / 06.03.
5°C / -6°C
ned / 07.03.
7°C / -7°C
pon / 08.03.
10°C / -3°C
uto / 09.03.
13°C / 2°C
sri / 10.03.
12°C / 5°C
čet / 11.03.
14°C / 4°C
pet / 12.03.
15°C / 4°C
sub / 13.03.
14°C / 4°C
Trenutno
-2°C
čet / 04.03.
18°C / 4°C
pet / 05.03.
13°C / 1°C
sub / 06.03.
7°C / -5°C
ned / 07.03.
8°C / -5°C
pon / 08.03.
11°C / -2°C
uto / 09.03.
12°C / 2°C
sri / 10.03.
16°C / 7°C
čet / 11.03.
18°C / 4°C
pet / 12.03.
16°C / 4°C
sub / 13.03.
16°C / 4°C
Trenutno
4°C
čet / 04.03.
11°C / 3°C
pet / 05.03.
10°C / -1°C
sub / 06.03.
3°C / -6°C
ned / 07.03.
7°C / -6°C
pon / 08.03.
9°C / -3°C
uto / 09.03.
13°C / 4°C
sri / 10.03.
10°C / 6°C
čet / 11.03.
13°C / 6°C
pet / 12.03.
13°C / 5°C
sub / 13.03.
12°C / 4°C
Trenutno
0°C
čet / 04.03.
14°C / 5°C
pet / 05.03.
15°C / -1°C
sub / 06.03.
10°C / 0°C
ned / 07.03.
11°C / 1°C
pon / 08.03.
12°C / 3°C
uto / 09.03.
14°C / 3°C
sri / 10.03.
14°C / 5°C
čet / 11.03.
15°C / 6°C
pet / 12.03.
16°C / 6°C
sub / 13.03.
15°C / 6°C
Trenutno
-2°C
čet / 04.03.
14°C / 3°C
pet / 05.03.
12°C / -1°C
sub / 06.03.
9°C / -5°C
ned / 07.03.
10°C / -3°C
pon / 08.03.
10°C / -2°C
uto / 09.03.
11°C / 2°C
sri / 10.03.
12°C / 6°C
čet / 11.03.
12°C / 5°C
pet / 12.03.
14°C / 5°C
sub / 13.03.
13°C / 7°C
Trenutno
0°C
čet / 04.03.
18°C / 5°C
pet / 05.03.
14°C / -1°C
sub / 06.03.
9°C / -6°C
ned / 07.03.
10°C / -5°C
pon / 08.03.
13°C / -3°C
uto / 09.03.
12°C / 0°C
sri / 10.03.
15°C / 3°C
čet / 11.03.
15°C / 3°C
pet / 12.03.
16°C / 2°C
sub / 13.03.
17°C / 4°C

Plitvička jezera [Po satu] [Po danu]

Trenutno
2°C
čet / 04.03.
16°C / 4°C
pet / 05.03.
13°C / -2°C
sub / 06.03.
4°C / -7°C
ned / 07.03.
7°C / -5°C
pon / 08.03.
11°C / -4°C
uto / 09.03.
11°C / 5°C
sri / 10.03.
12°C / 8°C
čet / 11.03.
15°C / 7°C
pet / 12.03.
15°C / 6°C
sub / 13.03.
15°C / 4°C
Trenutno
3°C
čet / 04.03.
16°C / 5°C
pet / 05.03.
18°C / 6°C
sub / 06.03.
17°C / 2°C
ned / 07.03.
16°C / 2°C
pon / 08.03.
15°C / 4°C
uto / 09.03.
16°C / 5°C
sri / 10.03.
15°C / 6°C
čet / 11.03.
17°C / 8°C
pet / 12.03.
19°C / 7°C
sub / 13.03.
18°C / 8°C
Trenutno
0°C
čet / 04.03.
13°C / 1°C
pet / 05.03.
10°C / -1°C
sub / 06.03.
2°C / -5°C
ned / 07.03.
4°C / -5°C
pon / 08.03.
7°C / -2°C
uto / 09.03.
9°C / -3°C
sri / 10.03.
12°C / 0°C
čet / 11.03.
13°C / 2°C
pet / 12.03.
14°C / 1°C
sub / 13.03.
16°C / 3°C
Trenutno
3°C
čet / 04.03.
14°C / 6°C
pet / 05.03.
15°C / 6°C
sub / 06.03.
12°C / 1°C
ned / 07.03.
11°C / 1°C
pon / 08.03.
12°C / 3°C
uto / 09.03.
13°C / 5°C
sri / 10.03.
14°C / 7°C
čet / 11.03.
15°C / 7°C
pet / 12.03.
16°C / 7°C
sub / 13.03.
17°C / 8°C
Trenutno
4°C
čet / 04.03.
12°C / 8°C
pet / 05.03.
11°C / 2°C
sub / 06.03.
7°C / 0°C
ned / 07.03.
9°C / 1°C
pon / 08.03.
9°C / 4°C
uto / 09.03.
14°C / 4°C
sri / 10.03.
11°C / 6°C
čet / 11.03.
14°C / 7°C
pet / 12.03.
14°C / 6°C
sub / 13.03.
13°C / 6°C
Trenutno
0°C
čet / 04.03.
15°C / 6°C
pet / 05.03.
14°C / 3°C
sub / 06.03.
10°C / 1°C
ned / 07.03.
9°C / 1°C
pon / 08.03.
11°C / 3°C
uto / 09.03.
13°C / 4°C
sri / 10.03.
13°C / 6°C
čet / 11.03.
14°C / 6°C
pet / 12.03.
15°C / 7°C
sub / 13.03.
14°C / 9°C
Trenutno
7°C
čet / 04.03.
13°C / 10°C
pet / 05.03.
13°C / 5°C
sub / 06.03.
9°C / 3°C
ned / 07.03.
10°C / 2°C
pon / 08.03.
10°C / 4°C
uto / 09.03.
15°C / 5°C
sri / 10.03.
12°C / 7°C
čet / 11.03.
16°C / 7°C
pet / 12.03.
16°C / 6°C
sub / 13.03.
15°C / 8°C
Trenutno
6°C
čet / 04.03.
12°C / 7°C
pet / 05.03.
12°C / 2°C
sub / 06.03.
8°C / -1°C
ned / 07.03.
10°C / 0°C
pon / 08.03.
10°C / 2°C
uto / 09.03.
15°C / 4°C
sri / 10.03.
11°C / 6°C
čet / 11.03.
14°C / 8°C
pet / 12.03.
15°C / 8°C
sub / 13.03.
13°C / 6°C
Trenutno
2°C
čet / 04.03.
14°C / 8°C
pet / 05.03.
13°C / 2°C
sub / 06.03.
11°C / 0°C
ned / 07.03.
9°C / 1°C
pon / 08.03.
11°C / 3°C
uto / 09.03.
12°C / 2°C
sri / 10.03.
13°C / 9°C
čet / 11.03.
13°C / 4°C
pet / 12.03.
15°C / 4°C
sub / 13.03.
14°C / 8°C
Trenutno
-1°C
čet / 04.03.
16°C / 2°C
pet / 05.03.
13°C / -2°C
sub / 06.03.
7°C / -7°C
ned / 07.03.
8°C / -6°C
pon / 08.03.
11°C / -3°C
uto / 09.03.
12°C / -1°C
sri / 10.03.
13°C / 2°C
čet / 11.03.
13°C / 1°C
pet / 12.03.
15°C / 1°C
sub / 13.03.
15°C / 4°C
Trenutno
6°C
čet / 04.03.
13°C / 7°C
pet / 05.03.
13°C / 2°C
sub / 06.03.
8°C / 0°C
ned / 07.03.
11°C / 0°C
pon / 08.03.
12°C / 2°C
uto / 09.03.
15°C / 5°C
sri / 10.03.
11°C / 7°C
čet / 11.03.
15°C / 8°C
pet / 12.03.
16°C / 7°C
sub / 13.03.
15°C / 7°C
Trenutno
0°C
čet / 04.03.
18°C / 5°C
pet / 05.03.
14°C / -1°C
sub / 06.03.
9°C / -6°C
ned / 07.03.
10°C / -5°C
pon / 08.03.
13°C / -3°C
uto / 09.03.
12°C / 0°C
sri / 10.03.
15°C / 3°C
čet / 11.03.
15°C / 3°C
pet / 12.03.
16°C / 2°C
sub / 13.03.
17°C / 4°C
Trenutno
5°C
čet / 04.03.
15°C / 4°C
pet / 05.03.
14°C / 4°C
sub / 06.03.
14°C / 0°C
ned / 07.03.
12°C / 1°C
pon / 08.03.
13°C / 2°C
uto / 09.03.
16°C / 6°C
sri / 10.03.
16°C / 8°C
čet / 11.03.
18°C / 10°C
pet / 12.03.
19°C / 8°C
sub / 13.03.
16°C / 7°C
Trenutno
-2°C
čet / 04.03.
18°C / 3°C
pet / 05.03.
14°C / 1°C
sub / 06.03.
8°C / -5°C
ned / 07.03.
9°C / -5°C
pon / 08.03.
12°C / -2°C
uto / 09.03.
15°C / 3°C
sri / 10.03.
17°C / 8°C
čet / 11.03.
19°C / 6°C
pet / 12.03.
17°C / 5°C
sub / 13.03.
17°C / 4°C
Trenutno
-1°C
čet / 04.03.
17°C / 3°C
pet / 05.03.
14°C / -1°C
sub / 06.03.
7°C / -6°C
ned / 07.03.
9°C / -7°C
pon / 08.03.
12°C / -4°C
uto / 09.03.
13°C / 1°C
sri / 10.03.
13°C / 6°C
čet / 11.03.
16°C / 3°C
pet / 12.03.
16°C / 4°C
sub / 13.03.
16°C / 4°C
Trenutno
8°C
čet / 04.03.
13°C / 7°C
pet / 05.03.
14°C / 6°C
sub / 06.03.
12°C / 2°C
ned / 07.03.
11°C / 4°C
pon / 08.03.
12°C / 4°C
uto / 09.03.
13°C / 6°C
sri / 10.03.
14°C / 7°C
čet / 11.03.
15°C / 8°C
pet / 12.03.
16°C / 7°C
sub / 13.03.
16°C / 8°C
Trenutno
6°C
čet / 04.03.
16°C / 7°C
pet / 05.03.
16°C / 7°C
sub / 06.03.
16°C / 2°C
ned / 07.03.
15°C / 3°C
pon / 08.03.
15°C / 5°C
uto / 09.03.
17°C / 8°C
sri / 10.03.
17°C / 11°C
čet / 11.03.
20°C / 12°C
pet / 12.03.
20°C / 10°C
sub / 13.03.
18°C / 8°C
Trenutno
3°C
čet / 04.03.
14°C / 6°C
pet / 05.03.
15°C / 6°C
sub / 06.03.
12°C / 1°C
ned / 07.03.
11°C / 1°C
pon / 08.03.
12°C / 3°C
uto / 09.03.
13°C / 5°C
sri / 10.03.
14°C / 7°C
čet / 11.03.
15°C / 7°C
pet / 12.03.
16°C / 7°C
sub / 13.03.
17°C / 8°C
Trenutno
5°C
čet / 04.03.
15°C / 7°C
pet / 05.03.
15°C / 7°C
sub / 06.03.
13°C / 2°C
ned / 07.03.
12°C / 3°C
pon / 08.03.
13°C / 5°C
uto / 09.03.
14°C / 7°C
sri / 10.03.
14°C / 8°C
čet / 11.03.
15°C / 8°C
pet / 12.03.
16°C / 8°C
sub / 13.03.
17°C / 9°C
Trenutno
6°C
čet / 04.03.
15°C / 6°C
pet / 05.03.
16°C / 3°C
sub / 06.03.
12°C / 1°C
ned / 07.03.
11°C / 2°C
pon / 08.03.
13°C / 5°C
uto / 09.03.
14°C / 3°C
sri / 10.03.
14°C / 5°C
čet / 11.03.
15°C / 6°C
pet / 12.03.
16°C / 5°C
sub / 13.03.
16°C / 7°C
Trenutno
2°C
čet / 04.03.
14°C / 6°C
pet / 05.03.
13°C / 3°C
sub / 06.03.
11°C / -1°C
ned / 07.03.
11°C / 1°C
pon / 08.03.
12°C / 3°C
uto / 09.03.
14°C / 4°C
sri / 10.03.
14°C / 6°C
čet / 11.03.
14°C / 6°C
pet / 12.03.
15°C / 6°C
sub / 13.03.
15°C / 7°C
Trenutno
1°C
čet / 04.03.
17°C / 3°C
pet / 05.03.
12°C / -2°C
sub / 06.03.
7°C / -6°C
ned / 07.03.
9°C / -7°C
pon / 08.03.
12°C / -4°C
uto / 09.03.
12°C / -2°C
sri / 10.03.
13°C / 2°C
čet / 11.03.
14°C / 0°C
pet / 12.03.
16°C / 1°C
sub / 13.03.
16°C / 4°C
Trenutno
3°C
čet / 04.03.
18°C / 4°C
pet / 05.03.
13°C / -1°C
sub / 06.03.
8°C / -5°C
ned / 07.03.
9°C / -5°C
pon / 08.03.
12°C / -2°C
uto / 09.03.
12°C / 0°C
sri / 10.03.
15°C / 3°C
čet / 11.03.
15°C / 3°C
pet / 12.03.
16°C / 2°C
sub / 13.03.
17°C / 4°C
Trenutno
0°C
čet / 04.03.
14°C / 5°C
pet / 05.03.
15°C / -1°C
sub / 06.03.
10°C / 0°C
ned / 07.03.
11°C / 1°C
pon / 08.03.
12°C / 3°C
uto / 09.03.
14°C / 3°C
sri / 10.03.
14°C / 5°C
čet / 11.03.
15°C / 6°C
pet / 12.03.
16°C / 6°C
sub / 13.03.
15°C / 6°C
Trenutno
4°C
čet / 04.03.
16°C / 6°C
pet / 05.03.
11°C / -1°C
sub / 06.03.
6°C / -6°C
ned / 07.03.
8°C / -5°C
pon / 08.03.
10°C / -2°C
uto / 09.03.
12°C / 3°C
sri / 10.03.
14°C / 7°C
čet / 11.03.
16°C / 5°C
pet / 12.03.
15°C / 5°C
sub / 13.03.
15°C / 4°C
Trenutno
7°C
čet / 04.03.
13°C / 12°C
pet / 05.03.
14°C / 9°C
sub / 06.03.
13°C / 7°C
ned / 07.03.
10°C / 8°C
pon / 08.03.
11°C / 8°C
uto / 09.03.
12°C / 11°C
sri / 10.03.
15°C / 12°C
čet / 11.03.
16°C / 14°C
pet / 12.03.
15°C / 15°C
sub / 13.03.
16°C / 11°C
Trenutno
3°C
čet / 04.03.
14°C / 5°C
pet / 05.03.
16°C / 5°C
sub / 06.03.
12°C / 1°C
ned / 07.03.
12°C / 1°C
pon / 08.03.
13°C / 3°C
uto / 09.03.
14°C / 5°C
sri / 10.03.
14°C / 7°C
čet / 11.03.
15°C / 7°C
pet / 12.03.
16°C / 7°C
sub / 13.03.
18°C / 8°C
Trenutno
1°C
čet / 04.03.
18°C / 4°C
pet / 05.03.
13°C / 1°C
sub / 06.03.
7°C / -5°C
ned / 07.03.
8°C / -5°C
pon / 08.03.
11°C / -2°C
uto / 09.03.
11°C / 2°C
sri / 10.03.
16°C / 7°C
čet / 11.03.
18°C / 4°C
pet / 12.03.
16°C / 4°C
sub / 13.03.
16°C / 4°C
Trenutno
6°C
čet / 04.03.
15°C / 6°C
pet / 05.03.
16°C / 3°C
sub / 06.03.
12°C / 1°C
ned / 07.03.
11°C / 2°C
pon / 08.03.
13°C / 5°C
uto / 09.03.
14°C / 3°C
sri / 10.03.
14°C / 5°C
čet / 11.03.
15°C / 6°C
pet / 12.03.
16°C / 5°C
sub / 13.03.
16°C / 7°C
Trenutno
3°C
čet / 04.03.
18°C / 3°C
pet / 05.03.
14°C / -2°C
sub / 06.03.
8°C / -5°C
ned / 07.03.
9°C / -5°C
pon / 08.03.
12°C / -2°C
uto / 09.03.
14°C / 0°C
sri / 10.03.
16°C / 4°C
čet / 11.03.
15°C / 3°C
pet / 12.03.
16°C / 3°C
sub / 13.03.
16°C / 4°C

Preporučamo

SRETNA KUĆA d.o.o.


IT GUY Bjelovar, uslužni obrt, vl. Davor Jagec, Bjelovar, Bilogorska 10


Z FILAMENTI j.d.o.o.


SERVICE ARIUM, Obrt za autotaksi prijevoz, vl. Marino Rupar, Cavtat, Jurja Dalmatinca 3


GARD, obrt za trgovinu, vl. Lucija Kurešić, Zlatar, Trg slobode 5a


SUŠIĆ, OBRT ZA USLUGE, vl. TAMARA SUŠIĆ, RIJEKA, ŽRTAVA FAŠIZMA 17


SUMMARUM, OBRT ZA USLUGE, VL. MARKO SAMARDŽIJA, ZAGREB, HÄNDELOVA ULICA 4


BOB GRADITELJ, građevinski obrt vl. Ivan Čengić, Postira


LEGEN j.d.o.o.


FokusIN, OBRT ZA SAVJETOVANJE, PODUKU I OSTALE USLUGE, VL. MIRELA RAŠIĆ, ZAGREB, NOVA CESTA 60


UMUS, Obrt za savjetovanje, vl. Karmen Kmetović Prkačin, Dubrovnik, Sv. Mihajla 1


ABC Energija d.o.o.


MLADENKA BLOOM j.d.o.o.


NINO & JOLE, vodoinstalaterski obrt, vl. Nikola Lovrić, Slano, Put kroz polje 10


CIREST j.d.o.o.


EMPIRE SOLUTIONS d.o.o.


Temiz, obrt za usluge čišćenja, vl. Gordana Malković, Pula, Prilaz Monte Cappelletta 7


ARS SIGNUM d.o.o.


STUDIO ŽAROVSKI j.d.o.o.


ADRIATIC CAR TRANSFERS j.d.o.o.


SONG EVENT, obrt za usluge, vl. Renata Novak, Kaštel Lukšić, Janka Rodin 14


ANYC DESIGN j.d.o.o.


GIP LACO j.d.o.o.


VIGANJ ADVENTURE, obrt za pomorski i obalni prijevoz putnika vl. IVAN RADOVANČIĆ, VIGANJ, Viganj 71 a


UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM NOVA GRADIŠKA


AYIN, istraživačko prevoditeljski obrt, vl. Jelena Bakić, Vukovar, 204. vukovarske brigade 79


DAKI, obrt za cestovni prijevoz robe, vl. Damjan Šolaja, Posavski Podgajci, Matije Gupca 299 A


PRIZMA d.o.o.


FABRICIUS GRADNJA j.d.o.o.


NAOMI, obrt za ribarstvo, vl. Nikola Kurić, Kukljica, Kukljica Ulica II 116


BOKUN j.d.o.o.


VUKOVIĆ, OBRT ZA ŠUMARSTVO VL. MARKO VUKOVIĆ, BRESTAČA, JOSIPA KOZARCA 36


Obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge GALANTERIJA BILONIĆ, vl. Mirana Ursić, Split, Ulica ZNG 62 C


AUTOMATE, obrt za prijevoz, vl. Mate Medvidović, Žrnovnica, Aljinovića 139 A


DIGITALNA PLATFORMA d.o.o.


LED ART d.o.o.


OPTIMAL Consulting d.o.o.


MANORETA NEKRETNINE d.o.o.


TAJNE CRESA PLUS j.d.o.o.


PLOHA, OBRT ZA DIZAJNERSKE I DRUGE DJELATNOSTI, VL. TIMY ŠAREC, ZAGREB, ILICA 190


Dream-IT j.d.o.o.


Styria Digital Development d.o.o.


NOETICUS ENERGIJA d.o.o.


AKET, obrt za usluge, vl. Ana Čulin Jeličić, Kaštel Novi, Ulica Božidara Šantića 25


USLUŽNI OBRT "SAVJETOVALIŠTE SMOKVINA" vl. BOJANA SMOKVINA JOKIĆ RIJEKA,KORZO 32


XENIJA, OBRT ZA KOZMETIČKE I PEDIKERSKE USLUGE, VL. NATALIJA PRIMORAC UDOVIČIĆ I STJEPANA BOŽIĆ, ZAGREB, DUBRAVA 224/1


CITY PLAYROOM, obrt za zabavu i rekreaciju, vl. Vlatka Devčić, Zadar, Velebitska 6


CRISIS INNOVATION LAB d.o.o.


KAPROJEKT d.o.o.


USLUŽNI OBRT "MOBIKOM"VL.HARI PASTUOVIĆ ,RIJEKA,MEDULIĆEVA 2