'JP Elektropivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici 'Kreka' d.o.o. - Tuzla, BIH Podružnica Salines

Kontakt podaci

Adresa
Šetališe Sutikla 2
Naselje
Gornje Igrane
Poštanski broj
21327
Poštanski ured
Podgora
Web stranica
http://www.elektroprivreda.ba

Lokacija na karti